Atrakcje przyrodnicze

Rezerwat Przyrody Ptasi Raj

Rezerwat przyrody Ptasi Raj o powierzchni 198 ha położony jest w północno-zachodniej części wyspy. Na jego terenie znajdują się dwa nadmorskie jeziora Karaś i Ptasi Raj, które otoczone są szuwarami trzcinowymi, lasem sosnowym oraz pasmem wydm. Obszar ten tworzy idealne miejsce dla ptaków wodno-błotnych, które mogą żerować i odpoczywać w czasie wędrówki z Europy Północnej i Wschodniej oraz zachodniej Syberii do Europy Południowej i Zachodniej, Afryki i nad Morze Czarne. Na terenie rezerwatu znajdują się dwie wieże widokowe, z których można obserwować jeziora oraz otaczającą przyrodę.

Z myślą o turystach na terenie rezerwatu utworzono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną z licznymi tablicami edukacyjnymi. Poruszając się po wyznaczonym szlaku, można dostać się do plaży. Spacer zajmuje 3–4 godziny. Ze względu na wędrówki ptaków rezerwat najlepiej jest odwiedzać między kwietniem a październikiem.

Na zachodniej granicy rezerwatu znajduje się kamienna grobla. Powstała ona w latach 1887–1888. Oddziela Jezioro Ptasi Raj od Śmiałej Wisły. Jest miejscem najczęściej i najchętniej odwiedzanym przez turystów w tej części wyspy. Spacerując po jej koronie, można dostać się na kraniec jednej z najpiękniejszych dzikich plaż Bałtyku.

 

Rezerwat Przyrody Mewia Łacha

W północno-wschodniej części wyspy, stanowiącej rozległy, piaszczysty obszar, powstały z materiałów naniesionych przez nurt Wisły, znajduje się drugi rezerwat przyrody – Mewia Łacha. Okresowo przebywają w nim stada mew, rybitw oraz ptaków siewkowych. Na obszarze rezerwatu zadomowiły się również bobry, a na piaszczystych wysepkach od czasu do czasu można spotkać wylegujące się bałtyckie foki.

Rezerwaty Mewia Łacha oraz Ptasi Raj pod nazwą Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Ujście Wisły” wchodzą w skład europejskiej sieci terenów chronionych „Natura 2000”. 

 

Pomnik przyrody

Ważną atrakcją przyrodniczą stanowi znajdujący się w środkowej części wyspy – w miejscowości Wieniec, przy ul. Kwiatowej – okazały dąb. Mierzy on 22 m wysokości, a jego wiek ocenia się na ok. 450 lat.

 

Stacja ornitologiczna w Górkach Wschodnich

Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN to placówka naukowa zajmująca się badaniem biologii ptaków w Polsce – ich rozmieszczeniem, liczebnością i migracjami. Pełni ona funkcję krajowej centrali obrączkowania ptaków i współpracuje z podobnymi placówkami w Europie i Afryce. W stacji można wysłuchać prelekcji o ptakach żyjących na wyspie, nauczyć się rozpoznawać sylwetki ptaków oraz posłuchać ich charakterystycznych odgłosów.

POWRÓT1